ICDP-vägledarutbildning, nivå 2 & ICDP-grundutbildning, nivå 1

TULOSSA: ICDP-ohjaajakoulutus (taso 2) etäkoulutuksena 2021-2022 ja ICDP-peruskoulutus (taso 1) Tammikuussa 2022. Paikka: Turku. 

 

TERVETULOA ICDP – Kannustava vuorovaikutus – ohjelman Taso 2 koulutukseen!

Kutsumme sinut mukaan käytännönläheiseen ja ihmeelliseen vuorovaikutuksen maailmaan!

ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman Taso 2 koulutus syventää ohjelman osaamista sekä antaa valmiuksia välittää ICDP-ohjelman sisältöä ryhmämuotoisesti sekä yksilöllisesti.

Nyt tarjoamme ainutlaatuista mahdollisuutta Taso 2 koulutukseen etäkoulutuksena.

Ohjaajakoulutus sisältää vähintään 24 tuntia etäopetusta, jaettuna neljään koulutuspäivään tulevan vuoden aikana. Koulutuksen aikana osallistuja ohjaa omaa ICDP-ryhmäänsä vanhemmille tai ammattihenkilöille. Osallistujien omat taidot ja kokemukset ryhmän suunnittelussa ja toteuttamisessa muodostavat olennaisen osan koulutusprosessista. Lisää tietoa koulutuksesta löydät täältä; https://icdp.fi/fi/koulutus/

Aika ja paikka:

Paikka: Google HangOut Meet

Aika: 16.11.2021, 18.1.2022, 26.4.2022 ja 14.6.2022

Kouluttajat: Jaana Tirkkonen & Christel Holmström

Hinta: 750€/henkilö +alv

Mahdolliset kysymykset sekä ilmoittautumisesi koulutukseen haluamme 1.9.2021 mennessä osoitteeseen: info@icdp.fi

Kerro nimesi, koulutuksesi, työpaikkasi ja vapaamuotoisesti miksi haluat ICDP-koulutukseen ja miten voisit soveltaa Kannustava vuorovaikutus -ohjelmaa työssäsi.

Kohderyhmä:

Prosessikoulutus sopii kaikille Taso 1 käyneille lasten ja perheiden parissa työskenteleville, joita kiinnostaa vuorovaikutuksen voima ja omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

 

 

 VÄLKOMMEN TILL ICDP – VÄGLEDANDE SAMSPEL NIVÅ 2 UTBILDNING

Kom med på upptäcktsresa i det praktiska och förunderliga samspelets värld!

ICDP – Vägledande samspel -programmets utbildning på Nivå 2 ger fördjupad kunskap i programmet samt kompetens i att förmedla programmet i form av vägledningsgrupper och individuell vägledning.

Vi erbjuder nu en unik möjlighet till Nivå 2 utbildning på distans.

Vägledarutbildningen omfattar minst 24 distansstudietimmar, fördelade på 4 utbildningsdagar under det kommande året. Under utbildningen leder deltagaren en egen vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter kring planeringen och genomförandet av vägledningsgrupperna utgör en väsentlig del av utbildningsprocessen. Mera information om utbildningen hittar du här; https://icdp.fi/sv/utbildning/

Plats: Google HangOut Meet

Tid: 16.11.2021, 18.1.2022, 26.4.2022 ja 14.6.2022

Utbildare: Jaana Tirkkonen & Christel Holmström

Pris: 750€/person +moms

Eventuella frågor kring utbildningen, samt din anmälan vill vi ha senast 1.9.2021 till denna adress: info@icdp.fi

Skriv en fri ansökan med ditt namn, din utbildning och arbetsplats samt varför du vill delta i ICDP Nivå 2 utbildningen och hur du i ditt arbete kunde tillämpa Vägledande samspel.

Målgrupp:

Nivå 2 är en processutbildning som följer på Nivå 1. Utbildningen passar alla som jobbar med barn och familjer och är intresserade av samspelets kraft och av att stärka sina egna samspelsfärdigheter.

 

 

Följande Nivå 2 utbildning

VÄLKOMMEN TILL ICDP – VÄGLEDANDE SAMSPEL NIVÅ 2 UTBILDNING

Kom med på upptäcktsresa i det praktiska och förunderliga samspelets värld!

ICDP – Vägledande samspel -programmets utbildning på Nivå 2 ger fördjupad kunskap i programmet samt kompetens i att förmedla programmets innebörd i form av vägledningsgrupper.

Vägledarutbildningen omfattar minst 24 närstudietimmar, fördelade på 4 utbildningsdagar under ett år. Under utbildningen leder deltagaren en egen vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter kring planeringen och genomförandet av vägledningsgrupperna utgör en väsentlig del av utbildningsprocessen. Mera information om utbildningen hittar du här; https://icdp.fi/sv/utbildning/

Plats: Familjehuset Heideken, Smedsgatan 3, 20700 Åbo

Tid: 17.1.2020, 6.3.2020, 12.6.2020 ja 11.9.2020

Pris: 750€/person +moms

Eventuella frågor kring utbildningen, samt din anmälan vill vi ha senast 15.10.2019 till denna adress: info@icdp.fi

Skriv en fri ansökan med ditt namn, din utbildning och arbetsplats samt varför du vill delta i ICDP Nivå 2 utbildningen och hur du i ditt arbete kunde tillämpa Vägledande samspel.

Målgrupp:                   

Nivå 2 är en processutbildning som följer på Nivå 1. Utbildningen passar alla som jobbar med barn och familjer och är intresserade av samspelets kraft och av att stärka sina egna samspelsfärdigheter.

Hälsningar ICDP-utbildarna Christel Holmström och Jaana Tirkkonen

Broschyr Nivå 2

ICDP Nordisk nätverkskonferens. Anmäl dig nu!

Du kan ännu anmäla dig till vårens efterlängtade nordiska ICDP-nätverkskonferens 9-10.5.2019. 

Massor av människor är påväg på nätverkskonferensen på Hanaholmen! Anmäla dig nu eller senast 16.4. Efter det endast genom att kontakta oss på info@icdp.fi.

I samband med din anmälan ska du välja vilka workshops du vill delta i under torsdagens seminarium. Du hittar programmet, alla våra workshopalternativ och anmälningsportalen på vår nätsida https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

Bekanta dig alltså på förhand med de olika parallella workshopparna så att du, när du loggar in för att anmäla dig till nätverkskonferensen, är redo att kryssa i det alternativ du vill gå på.

Kom också ihåg att snarast boka boendet på Hanaholmen ifall du planerar att övernatta där. Rumsbokningen måste ske direkt till Hanaholmen per mejl reception@hanaholmen.fi, senast 12.4. Reserveringen kan inte skötas via Hanaholmens nätsida.

Om du har frågor kan du vända dig till oss på adressen info@icdp.fi

Väl mött på Hanaholmen i maj!

Konferenskommittén

Vad är Vägledande samspel / ICDP?

smultron

Vägledande samspel / ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program. Programmet utgår från att varje människa har styrkor och resurser som kan utvecklas. I nära och tillitsfulla relationer kan vi finna våra egna styrkor. Syftet är att öka vår förmåga att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Vägledande samspel – programmet är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden, så som FN:s konvention om mänskliga rättigheter och då framförallt konventionen om barnets rättigheter. International Child Development Programme är ett internationellt nätverk, som arbetar för att förbättra barns levnadsvillkor världen över. Vägledande samspel ägs av ICDP International.

I Finland finns en egen tvåspråkig förening (ICDP Suomi ry / ICDP Finland rf) som är religiöst och politiskt obunden.

ICDP föreningen nås enklast via info(ät)icdp.fi

 

Mitä on ”Kannustava vuorovaikutus” / ICDP?

blogpic

Kannustava vuorovaikutus / ICDP on hyvinvointia edistävä ja ennaltaehkäisevä ohjelma. Sen lähtökohtana on, että jokaisella ihmisellä on voimavaroja ja resursseja, joita voi vahvistaa. Läheisissä ja luottamuksellisissa ihmissuhteissa me voimme löytää omat voimavaramme. Tavoitteena on lisätä kykyämme ymmärtää ja kunnioittaa toisiamme kehittämällä sensitiivisyyttämme/herkkyyttämme ja empatiaamme muita kohtaan.

Kannustava vuorovaikutus -ohjelma on yksi tapa toteuttaa humanitäärisiä pyrkimyksiä, kuten YK:n peruskirjaan sisältyviä ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea Lapsen oikeuksien sopimusta.

International Child Development Programme (ICDP) on kansainvälinen verkosto, joka työskentelee edistääkseen lasten elinehtoja ympäri maailmaa. Ruotsissa ohjelmaa sovelletaan myös vanhustenhuollossa. ICDP International omistaa Kannustavan vuorovaikutuksen / ICDP:n ohjelman.

Suomessa on oma kaksikielinen ICDP yhdistys (ICDP Suomi ry / ICDP Finland rf) joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

ICDP yhdistyksen tavoittaa helpoiten osoitteesta info(ät)icdp.fi

 

 

Kannustava vuorovaikutus ja vanhemmuus

skuggs

Kannustava vuorovaikutus / ICDP on ohjelma, jossa keskeistä on positiivinen vuorovaikutus. Sen lähtökohta on sinun ja lapsesi välinen suhde ja että sinä tiedät parhaiten, mitä lapsesi tarvitsee. Vanhempana voi kuitenkin tuntea itsensä epävarmaksi ja haluaa siksi saada tukea rooliinsa. Nykyisin on olemassa monenlaisia ajatuksia siitä, mitä on hyvä vanhemmuus.

Kannustava vuorovaikutus lähtee liikkeelle sinun ja lapsesi ainutlaatuisesta suhteesta. Tavoitteena on kehittää käsitystäsi lapsesta ja yhteisistä kokemuksistanne. Kun suhtaudut uteliaasti vuorovaikutukseenne voi ymmärryksesi lapsesta ja kontaktisi lapseen vahvistua entisestään.

Sinun ja lapsesi suhde on peruskivi, jolta lapsesi voimavarat ja itsetunto kasvavat ja kehittyvät. Myönteinen vuorovaikutus antaa teille yhdessä jaettuja luottamuksen ja ilon kokemuksia. Kannustavan vuorovaikutuksen / ICDP:n ohjelmassa annetaan myönteistä ohjausta liittyen sinun ja lapsesi vuorovaikutussuhteeseen.