Det är i våra relationer vi skapas och utvecklas. Redan under livets första månader behöver vi därför få möta våra föräldrar eller andra omsorgsgivare i ett stödjande och bekräftande samspel så att en trygg anknytning uppstår. Den trygghet som byggs upp under barndomen genom ett lyhört omsorgsbeteende har betydelse för hur våra framtida relationer utvecklas. Eftersom barn tillbringar mycket av sin tid i dagvård och skola är det viktigt att ett gott samspel fullföljs även där.

Genom neurologisk och utvecklingspsykologisk forskning vet vi att kvaliteten på samspelet mellan barn och omsorgsgivare på ett avgörande sätt påverkar hjärnans utveckling, den psykosociala utvecklingen och vår hälsa. Grunden för all utveckling och allt lärande utgörs av en god relation. Då vi vårdar, vägleder, lär och hjälper barn, unga och vuxna är det vår syn på dem och kvaliteten på vårt samspel som avgör hur väl  vi lyckas i vår uppgift. Dessa relationella färdigheter behöver vi hela tiden underhålla och utveckla.

Barn har rätt till goda relationer, gott samspel och respektfullt bemötande. Respektfullt bemötande bidrar till hälsa och icke-respektfullt bemötande till ohälsa för såväl ung som gammal.

Du kan kontakta oss på

info@icdp.fi