Följande Nivå 2 utbildning

VÄLKOMMEN TILL ICDP – VÄGLEDANDE SAMSPEL NIVÅ 2 UTBILDNING

Kom med på upptäcktsresa i det praktiska och förunderliga samspelets värld!

ICDP – Vägledande samspel -programmets utbildning på Nivå 2 ger fördjupad kunskap i programmet samt kompetens i att förmedla programmets innebörd i form av vägledningsgrupper.

Vägledarutbildningen omfattar minst 24 närstudietimmar, fördelade på 4 utbildningsdagar under ett år. Under utbildningen leder deltagaren en egen vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter kring planeringen och genomförandet av vägledningsgrupperna utgör en väsentlig del av utbildningsprocessen. Mera information om utbildningen hittar du här; https://icdp.fi/sv/utbildning/

Plats: Familjehuset Heideken, Smedsgatan 3, 20700 Åbo

Tid: 17.1.2020, 6.3.2020, 12.6.2020 ja 11.9.2020

Pris: 750€/person +moms

Eventuella frågor kring utbildningen, samt din anmälan vill vi ha senast 15.10.2019 till denna adress: info@icdp.fi

Skriv en fri ansökan med ditt namn, din utbildning och arbetsplats samt varför du vill delta i ICDP Nivå 2 utbildningen och hur du i ditt arbete kunde tillämpa Vägledande samspel.

Målgrupp:                   

Nivå 2 är en processutbildning som följer på Nivå 1. Utbildningen passar alla som jobbar med barn och familjer och är intresserade av samspelets kraft och av att stärka sina egna samspelsfärdigheter.

Hälsningar ICDP-utbildarna Christel Holmström och Jaana Tirkkonen

Broschyr Nivå 2