Kategoria: Uutiset

ICDP-peruskoulutus Taso 1

 

 

 

 

 

 

 

Huomio kaikki te, jotka haluatte vahvistaa omaa vuorovaikutusta, aikuisten ja lasten & nuorten välistä positiivista ja sensitiivistä vuorovaikutusta ja te, jotka kaipaatte organisaatioonne yhteistä arvopohjaa.

Tarjoamme ensi vuonna (12-13.1 ja 8-9.2 2022) ICDP-Kannustava vuorovaikutus-ohjelman taso 1- koulutusta Turussa.

Peruskoulutuksen jälkeen voit hakea taso 2-koulutukseen ja pätevöityä ICDP-ohjaajaksi, jolloin saat päätevyyden ohjata vanhempia ja ammattilaisia yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti ICDP-suhtautumistavan mukaisesti.

Ohjelma on empatiaan perustuva, suhde- ja resurssiorientoitunut ohjelma, jolla on vahva kytkös Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lue lisää: https://icdp.fi/fi/koulutus/

Ilmoittaudu mukaan: info@icdp.fi

Hinta: 750€ + ALV/henkilö

ICDP-ohjaajakoulutus, taso 2 & ICDP-peruskoulutus taso 1

TULOSSA: ICDP-ohjaajakoulutus (taso 2) etäkoulutuksena 2021-2022 ja ICDP-peruskoulutus (taso 1) Tammikuussa 2022. Paikka: Turku. 

TERVETULOA ICDP – Kannustava vuorovaikutus – ohjelman Taso 2 koulutukseen!

Kutsumme sinut mukaan käytännönläheiseen ja ihmeelliseen vuorovaikutuksen maailmaan!

ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman Taso 2 koulutus syventää ohjelman osaamista sekä antaa valmiuksia välittää ICDP-ohjelman sisältöä ryhmämuotoisesti sekä yksilöllisesti.

Nyt tarjoamme ainutlaatuista mahdollisuutta Taso 2 koulutukseen etäkoulutuksena.

Ohjaajakoulutus sisältää vähintään 24 tuntia etäopetusta, jaettuna neljään koulutuspäivään tulevan vuoden aikana. Koulutuksen aikana osallistuja ohjaa omaa ICDP-ryhmäänsä vanhemmille tai ammattihenkilöille. Osallistujien omat taidot ja kokemukset ryhmän suunnittelussa ja toteuttamisessa muodostavat olennaisen osan koulutusprosessista. Lisää tietoa koulutuksesta löydät täältä; https://icdp.fi/fi/koulutus/

Aika ja paikka:

Paikka: Google HangOut Meet

Aika: 16.11.2021, 18.1.2022, 26.4.2022 ja 14.6.2022

Kouluttajat: Jaana Tirkkonen & Christel Holmström

Hinta: 750€/henkilö +alv

Mahdolliset kysymykset sekä ilmoittautumisesi koulutukseen haluamme 1.9.2021 mennessä osoitteeseen: info@icdp.fi

Kerro nimesi, koulutuksesi, työpaikkasi ja vapaamuotoisesti miksi haluat ICDP-koulutukseen ja miten voisit soveltaa Kannustava vuorovaikutus -ohjelmaa työssäsi.

Kohderyhmä:

Prosessikoulutus sopii kaikille Taso 1 käyneille lasten ja perheiden parissa työskenteleville, joita kiinnostaa vuorovaikutuksen voima ja omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

 

 

 VÄLKOMMEN TILL ICDP – VÄGLEDANDE SAMSPEL NIVÅ 2 UTBILDNING

Kom med på upptäcktsresa i det praktiska och förunderliga samspelets värld!

ICDP – Vägledande samspel -programmets utbildning på Nivå 2 ger fördjupad kunskap i programmet samt kompetens i att förmedla programmet i form av vägledningsgrupper och individuell vägledning.

Vi erbjuder nu en unik möjlighet till Nivå 2 utbildning på distans.

Vägledarutbildningen omfattar minst 24 distansstudietimmar, fördelade på 4 utbildningsdagar under det kommande året. Under utbildningen leder deltagaren en egen vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter kring planeringen och genomförandet av vägledningsgrupperna utgör en väsentlig del av utbildningsprocessen. Mera information om utbildningen hittar du här; https://icdp.fi/sv/utbildning/

Plats: Google HangOut Meet

Tid: 16.11.2021, 18.1.2022, 26.4.2022 ja 14.6.2022

Utbildare: Jaana Tirkkonen & Christel Holmström

Pris: 750€/person +moms

Eventuella frågor kring utbildningen, samt din anmälan vill vi ha senast 1.9.2021 till denna adress: info@icdp.fi

Skriv en fri ansökan med ditt namn, din utbildning och arbetsplats samt varför du vill delta i ICDP Nivå 2 utbildningen och hur du i ditt arbete kunde tillämpa Vägledande samspel.

Målgrupp:

Nivå 2 är en processutbildning som följer på Nivå 1. Utbildningen passar alla som jobbar med barn och familjer och är intresserade av samspelets kraft och av att stärka sina egna samspelsfärdigheter.

 

 

Seuraava Taso 2 koulutus

TERVETULOA ICDP – Kannustava vuorovaikutus – ohjelman Taso 2 koulutukseen!

Kutsumme sinut mukaan käytännönläheiseen ja ihmeelliseen vuorovaikutuksen maailmaan!

ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman Taso 2 koulutus syventää ohjelman osaamista sekä antaa valmiuksia välittää ohjelman sisältöä ICDP-ryhmän muodossa.

Ohjaajakoulutus sisältää vähintään 24 tuntia lähiopetusta, jaettuna neljään koulutuspäivään vuoden aikana. Koulutuksen aikana osallistuja ohjaa omaa ICDP-ryhmäänsä vanhemmille tai ammattihenkilöille. Osallistujien omat taidot ja kokemukset ryhmän suunnittelussa ja toteuttamisessa muodostavat olennaisen osan koulutusprosessista. Lisää tietoa koulutuksesta löydät täältä; https://icdp.fi/fi/koulutus/

Aika ja paikka:                 

Paikka: Turku, Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3; 21700 Turku

Aika: 17.1.2020, 6.3.2020, 12.6.2020 ja 11.9.2020

Hinta: 750€/henkilö +alv

Mahdolliset kysymykset sekä ilmoittautumisesi koulutukseen haluamme 15.10.2019 mennessä osoitteeseen: info@icdp.fi

Kerro nimesi, koulutuksesi, työpaikkasi ja vapaamuotoisesti miksi haluat ICDP-koulutukseen ja miten voisit soveltaa Kannustava vuorovaikutus-ohjelmaa työssäsi.

Kohderyhmä:                   

Prosessikoulutus sopii kaikille Taso 1 käyneille lasten ja perheiden parissa työskenteleville, joita kiinnostaa vuorovaikutuksen voima ja omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

 

Terveisin ICDP-kouluttajat Christel Holmström ja Jaana Tirkkonen

 

Koulutusesite Taso 2