Meidät luodaan ja me kehitymme ihmissuhteissamme. Jo ensimmäisten elinkuukausien aikana tarvitsemme vanhemmiltamme tai hoivanantajiltamme kannustavaa ja tukevaa vuorovaikutusta, turvallisen kiintymyssuhteen luomiseksi. Lapsuuden aikana herkän hoivaamisen kautta saavutettu turvallisuudentunne on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden ihmissuhteidemme kehittymisen kannalta. Koska lapset viettävät suuren osan aikaa päivähoidossa ja koulussa, on tärkeää että hyvää vuorovaikutusta toteutetaan myös siellä.

Neurologiset ja kehityspsykologiset tutkimukset osoittavat, että lasten ja hoivanantajien välisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa ratkaisevasti aivojen kehitykseen, psykososiaaliseen kehitykseen ja jopa terveyteemme. Kaikki kehitys ja oppiminen perustuu hyviin ihmissuhteisiin. Kun hoivaamme, ohjaamme, opetamme ja autamme lapsia, nuoria ja aikuisia ovat näkemyksemme heistä ja vuorovaikutuksemme laatu niitä asioita, jotka määrittävät onnistumista tehtävässämme. Näitä ihmissuhdetaitoja meidän täytyy ylläpitää ja kehittää koko ajan.

Lapsilla on oikeus hyviin ihmissuhteisiin, hyvään vuorovaikutukseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Kunnioittava kohtaaminen vaikuttaa terveyttä edistävästi ja epäkunnioittava kohtaaminen käänteisesti, sekä pienillä että isoilla ihmisillä.

Voit ottaa yhteyttä meihin

info@icdp.fi