Liity jäseneksi

Yhdistyksen nimi on International Child Development Programme (ICDP) Suomi ry ja sen kotipaikka on Parainen, Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä ICDP (International Child Development Programme) tutuksi Suomessa sekä ruotsiksi että suomeksi sekä toimia ohjelman levittämisen ja jatkokehittämisen puolesta. Kaikki työ tehdään YK:n lapsen oikeuksien julistuksen periaatteiden mukaisesti.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö, joka on suorittanut ICDP-ohjelman koulutustason 1. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitteet, jotka hän on yhdistykseen liittymällä hyväksynyt, tai hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä jäsenyydelle asetettuja ehtoja.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

Jäsenhakemus

Vuonna 2019 jäsenmaksu on 25€.